Khamis, 14 Julai 2011

SENARAI SEMAK FAIL PANITIA

NO FAIL BIL BUTIRAN DAN KANDUNGAN SEMAKAN

FAIL 1 MESYUARAT PANITIA (Dalaman)

 1. Surat Panggilan Mesyuarat Panitia
 2. Minit Mesyuarat Panitia

FAIL 2 SURAT MENYURAT PANITIA (Luar)

 1. Surat-surat Yang Diterima Daripada Luar
 2. Surat-surat Yang Dihantar Ke Luar
 3. Minit Mesyuarat Panitia Daerah

FAIL 3 MAKLUMAT GURU PANITIA

 1. Butir Peribadi (Lampiran 2)
 2. Jadual Waktu Peribadi dan Kelas

FAIL 4 DOKUMEN PANITIA


 1. Pekeliling Ikhtisas bil 4/86
 2. Pekeliling Panitia Yang Berkaitan
 3. Carta organisasi Panitia / Jawatankuasa Panitia (Lampiran 1)
 4. Rancangan Peningkatan Prestasi Pelajar / Pelan Taktikal / Pelan Operasi dan Pengunjuran
 5. Kumpulan Sasaran Pelajar
 6. Program Untuk Pelajar Cemerlang,Sederhana dan Galus
 7. Rancangan Pelajaran Tahunan
 8. Kontrak dalam bentuk Carta Gantt
 9. Anggaran Perbelanjaan Panitia (Lampiran 4)
 10. Buku Stok -

a) Semakan Stok

b) Pelupusan

 1. Cadangan Buku Untuk PSS
 2. Senarai ABM
 3. Rekod Penggunaan ABM
 4. Senarai Buku Rujukan Guru
 5. Senarai Buku Teks / Rujukan Pelajar
 6. Jadual Kekerapan Latihan
 7. Latihan Dalaman / Perkembangan Staf
 8. Sukatan Pelajaran
 9. Huraian Sukatan Pelajaran
 10. Buku Panduan Am KBSM
 11. Projek Inovatif dan Kreatif
 12. Minit Curai (Lampiran 3)
 13. Dokumentasi Aktiviti Sokongan Panitia / Koakademik
 14. Headcount ( HC1 – HC 6 )

FAIL 5 KOLEKSI SOALAN / BANK SOALAN

 1. Kertas Soalan Peperiksaan Sekolah
 2. Kertas Soalan Peperiksaan Awam
 3. Jadual Spesifikasi Item (JSI)
 4. Bank Soalan

FAIL 6 POST MORTEM PEPERIKSAAN

 1. Analisis Peperiksaan (PM 1 – PM 3)
 2. Kekuatan dan Kelemahan Pelajar
 3. Tindakan Susulan Yang Diambil
 4. Senarai Kemajuan Prestasi Pelajar Setiap Kumpulan
 5. Analisis Item

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

My Card